สาธิตจุฬาฝ่ายมัธยม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2013 The Naked Beach Rally 2013 หรือ SATIT CHULA RALLY 2013

IMG_8163

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS